فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

تاسیسات و زیر ساخت های شهری

تاسیسات و زیر ساخت های شهری تاسیسات و زیر ساخت های شهری

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

اصول و مبانی برنامه ریزی شهری اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

مبلمان شهری

مبلمان شهری مبلمان شهری

توضیحات بیشتر دانلود 13,200 تومان

استخراج زیرزمینی

استخراج زیرزمینی استخراج زیرزمینی

توضیحات بیشتر دانلود 3,600 تومان

طراحی محصول

طراحی محصول طراحی محصول

توضیحات بیشتر دانلود 4,800 تومان

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

توضیحات بیشتر دانلود 9,600 تومان

کارگاه برنامه ریزی 1 محله نارمک

کارگاه برنامه ریزی 1 محله نارمک کارگاه برنامه ریزی 1 محله نارمک

توضیحات بیشتر دانلود 58,800 تومان

آماده سازی و تفکیک زمین

آماده سازی و تفکیک زمین آماده سازی و تفکیک زمین

توضیحات بیشتر دانلود 19,200 تومان

نظریه های شهرسازی

نظریه های شهرسازی نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم

توضیحات بیشتر دانلود 22,800 تومان

نوسازی بافت فرسوده ده ونک

نوسازی بافت فرسوده ده ونک نوسازی بافت فرسوده ده ونک

توضیحات بیشتر دانلود 18,000 تومان

اقلیم شناسی سینوپتیک (بررسی رژیم موسمی)

اقلیم شناسی سینوپتیک (بررسی رژیم موسمی) اقلیم شناسی سینوپتیك (بررسی رژیم موسمی)

توضیحات بیشتر دانلود 16,800 تومان

شکل گرایی در معماری معاصر

شکل گرایی در معماری معاصر شکل گرایی در معماری معاصر

توضیحات بیشتر دانلود 10,800 تومان

فضا در معماری

فضا در معماری فضا در معماری

توضیحات بیشتر دانلود 21,600 تومان

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

توضیحات بیشتر دانلود 32,400 تومان

سیر اندیشه ها در شهرسازی - رم کولهاس و جهانی شدن

سیر اندیشه ها در شهرسازی - رم کولهاس و جهانی شدن سیر اندیشه ها در شهرسازی رم کولهاس و جهانی شدن

توضیحات بیشتر دانلود 18,000 تومان

خلاصه کتاب طراحی فضای شهری محمود توسلی

خلاصه کتاب طراحی فضای شهری محمود توسلی خلاصه کتاب طراحی فضای شهریمحمود توسلی

توضیحات بیشتر دانلود 10,800 تومان

نوشهرگرایی (New Urbanism)

نوشهرگرایی (New Urbanism) نوشهرگرایی( New Urbanism)

توضیحات بیشتر دانلود 7,200 تومان

طرح یک شهرسازی (شناخت و تحلیل گلشهر کرج)

طرح یک شهرسازی (شناخت و تحلیل گلشهر کرج) طرح یک شهرسازی( شناخت و تحلیل گلشهر کرج) پروژه کامل کارگاه یک شهرسازی

توضیحات بیشتر دانلود 57,600 تومان